Khắc dấu tiếng Nhật loại thường không nắp

120.000 

Khắc dấu tiếng Nhật loại thường không nắp đậy, rẻ, bền, dùng để đóng lên giấy tên tiếng Nhật. Dễ sử dụng, giá rẻ, phù hợp cho nhiều đối tượng.

SKU: 663 Category:
.
.
.
.