Khắc dấu tiếng Nhật bằng gỗ

90.000 

Khắc dấu tiếng Nhật bằng gỗ, chấm vào khay mực. Chuyên dùng cho nghiên cứu sinh, du học sinh cần đi Nhật để tu nghiệp hoặc XKLĐ.

.
.
.
.