Khắc dấu hoàn công liền mực

550.000 

Con dấu hoàn công liền mực, đóng ra rõ nét, sắc sảo và màu mực tươi, nói lên độ chuyên nghiệp của đơn vị xây dựng.

.
.
.
.