Dấu đóng hộp cơm, thùng carton, thùng giấy

400.000 

Chuyên dùng để đóng lên hộp cơm hay thùng giấy, thùng carton, thùng xốp hay bất kỳ chất liệu nào cần đóng dấu. Giá rẻ, an toàn, không độc hại.

.
.
.
.