Dấu bản vẽ hoàn công cán gỗ

300.000 

Dấu bản vẽ hoàn công cán gỗ là loại dấu được dùng phổ biến để đóng lên bản vẽ công trình.

.
.
.
.