I– Bảo hành
– Thời gian bảo hành: Là thời gian Khắc dấu Tuấn Hoàng chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết bảo hành đối với sản phẩm do Khắc dấu Tuấn Hoàng và khách hàng thỏa thuận với nhau.

II. Quy định về bảo hành
1. Sản phẩm mua tại Khắc dấu Tuấn Hoàng được bảo hành trong trường hợp thỏa mãn các điều kiện sau:
– Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất về kỹ thuật

– Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành

2. Những trường hợp bảo hành phát sinh chi phí hay không được bảo hành
– Sản phẩm không thỏa mãn những điều kiện ở mục 1

– Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của người sử dụng, lỗi hư không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

– Khách hàng tự ý sửa chữa sản phẩm hay sửa chữa tại các trung tâm bảo hành không thuộc ủy nhiệm của hãng sản xuất

3. Thời hạn bảo hành
– Các sản phẩm của Khắc dấu Tuấn Hoàng được bảo hành theo thỏa thuận với khách hàng hoặc theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất.

– Thời gian bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng được ghi trên phiếu bảo hành hoặc hóa đơn thanh toán.